Speciální stavební práce a konstrukce

  Firma RATAELA, a.s. se zabývá sanacemi skal, svahů, zemních těles, zakládáním staveb včetně stavebních prací, údržbou a odstraňováním vegetace a v neposlední řadě výrobou a rekonstrukcí ocelových konstrukcí.

Výroba dřevní štěpky

velkoobjemová výroba dřevní štěpky

R - Park

dlouhodobý pronájem výrobních, skladovacích i kancelářských prostor

Recyklace stavebních materiálů

Odvoz, vytřídění, zpracování

Dřevozpracování

Průmyslové zpracování řeziva

Sanace skal

Provádíme sanace skal, realizace dynamických barier, záchytných a ochranných sítí a plotů

Svahy - zemní tělesa

Provádíme statická zajištění, řešení sesuvů půdy, výstavbu a rekonstrukci opěrných zdí, podpůrných prvků, výstavbu nových a rekonstrukci stávajících náspových těles

Zakládání staveb

Realizujeme piloty, mikropiloty, zemní kotvy, štětové stěny, záporové pažení, výdřevy, stříkané betony (suchou a mokrou cestou), injektáže

Stavební práce

Realizujeme pozemní stavby, zednické práce, omítky, štuky, kamenické práce

Rekultivace a údržba vegetace

Provádíme údržbu, úpravy a odstraňování vzrostlé vegetace, odstraňování křovin, kácení, údržbu rozhledových poměrů

Průmyslové čištění

Provádíme odstraňování nečistot a mastnoty z opláštění hal, průmyslových povrchů a podlah pomocí horkovodních a parních tlakových čistících systémů.

Půjčovna mobilního průmyslového osvětlení

Půjčovna mobilních nezávislých výkonných svítidel pro vaše staveniště a průmyslové využití

Ocelové konstrukce

Realizujeme výrobu nových a rekonstrukci stávajících konstrukcí, pískování, nátěry, atp.

Recyklace stavebních materiálů

Nabízíme své služby v oblasti opětovného využití recyklovaného stavebního materiálu

Úklidové služby

Nabízíme komplexní úklidové služby pro kanceláře, firmy, hotely, haly, sklady a jiné nebytové prostory.

Spásání - péče o travní porosty a louky

Pronájem ovcí pro zemědělce, vlastníky a uživatele pozemků, nelesních biotopů, management luk a rozptýlené zeleně

Likvidace následků požáru

Dekontaminace prostředí, odstranění zničených částí, chemické čištění a obnovení do stavu před požárem.

Společnost RATAELA, a.s., IČ 05598150 realizuje projekt „Digitalizace nové provozovny společnosti RATAELA, a.s., č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027456 , jehož cílem digitalizace nové provozovny.  Jedná se o podporu digitální transformace firmy. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.