+420 775 176 916 rataela@rataela.cz

Speciální stavební práce a konstrukce


Firma RATAELA s.r.o se zabývá sanacemi skal, svahů, zemních těles, zakládáním staveb včetně stavebních prací, údržbou a odstraňováním vegetace a v neposlední řadě výrobou a rekonstrukcí ocelových konstrukcí.

Svahy - zemní tělesa

Provádíme statická zajištění, řešení sesuvů půdy, výstavbu a rekonstrukci opěrných zdí, podpůrných prvků, výstavbu nových a rekonstrukci stávajících náspových těles

Zakládání staveb

Realizujeme piloty, mikropiloty, zemní kotvy, štětové stěny, záporové pažení, výdřevy, stříkané betony (suchou a mokrou cestou), injektáže

SANACE SKAL

Provádíme sanace skal, realizace dynamických barier, záchytných a ochranných sítí a plotů

Stavební práce

Realizujeme pozemní stavby, zednické práce, omítky, štuky, kamenické práce

Spásání - péče o travní porosty a louky

Pronájem ovcí pro zemědělce, vlastníky a uživatele pozemků, nelesních biotopů, management luk a rozptýlené zeleně

Rekultivace a údržba vegetace

Provádíme údržbu, úpravy a odstraňování vzrostlé vegetace, odstraňování křovin, kácení, údržbu rozhledových poměrů

Půjčovna mobilního průmyslového osvětlení

Půjčovna mobilních nezávislých výkonných svítidel pro vaše staveniště a průmyslové využití

Ocelové konstrukce

Realizujeme výrobu nových a rekonstrukci stávajících konstrukcí, pískování, nátěry, atp.

RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLů

Nabízíme své služby v oblasti opětovného využití recyklovaného stavebního materiálu