Reference

Svahy - zemní tělěsa

Provádíme statická zajištění, řešení sesuvů půdy, výstavbu a rekonstrukci opěrných zdí, podpůrných prvků, výstavbu nových a rekonstrukci stávajících náspových těles

Zakládání staveb

Realizujeme piloty, mikropiloty, zemní kotvy, štětové stěny, záporové pažení, výdřevy, stříkané betony (suchou a mokrou cestou), injektáže

Rekultivace a údržba vegetace

Provádíme údržbu, úpravy a odstraňování vzrostlé vegetace, odstraňování křovin, kácení, údržbu rozhledových poměrů

Sanace skal

Provádíme sanace skal, realizace dynamických barier, záchytných a ochranných sítí a plotů

Stavební práce

Realizujeme pozemní stavby, zednické práce, omítky, štuky, kamenické práce