+420 775 176 916 rataela@rataela.cz

SPÁSÁNÍ – PÉČE O TRAVNÍ POROSTY A LOUKY

Pronájem ovcí pro zemědělce, vlastníky a uživatele pozemků, nelesních biotopů, management luk a rozptýlené zeleně. Extenzivní i intenzivní krátkodobá pastva s malým zatížením pastviny zvířaty a se zohledněním ochrany přírody.