O nás

Společnost RATAELA, a.s. byla založena v roce 2016. Během své působnosti se již podílela na řadě významných staveb z oboru speciálních stavebních prací a to sanace skal a svahů, zakládaní speciálních staveb, údržba ocelových konstrukcí a v neposlední řadě biologické rekultivace. Svým zaměřením se orientuje zejména na odvětví stavebního průmyslu ve vztahu k dopravnímu a geotechnickému stavitelství.  

ČSN EN ISO
9001:2016

ČSN EN ISO
14001:2016

ČSN ISO
45001:2018

2024

– další rozšíření vozového parku o těžkou techniku na zemní
    práce a transport
– dřevovýroba a zpracování dřevní masy
– zakázky na údržbu vyšší a nižší zeleně

2023

– zakázky na rekonstrukci betonových dvorců
– zakázky na opravy a údržbu ocelových konstrukcí
– zakázky na údržbu vyšší a nižší zeleně
– recertifikace ISO
– změna právní formy na akciovou společnost

2022

– získání nových významných zakázek
– zakázky na údržbu vyšší a nižší zeleně 
– rozvoj firmy v oblasti odpadového hospodářství
– recertifikace ISO

2021

– rekonstrukce sídla společnosti
– spolupráce na významných státních zakázkách
– zakázky na údržbu vyšší a nižší zeleně 
– vzdělání zaměstnanců – školení
– rozvoj infrastruktury firmy v oblasti stavebního developmentu

2020

– získání areálu bývalého Agro ZZN v Černovicích
– Povolení na mobilní přepravu nebezpečných odpadů
– Rozšíření kompetencí v oblasti likvidace a nakládání s odpady

2019

– rozšíření zaměstnanecké základny
– vybudování vozového parku – flotily
– certifikace

2018 - Rozšíření spolupráce

– získávání nové klientely
– budování zázemí firmy

2017 - První zakázky

– získání a účast na prvních stavebních a sanačních zakázkách

2016 - Založení společnosti